Monday, February 14, 2011

Bruce Lee My Brother น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี

Bruce Lee My Brother น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี
ชื่อไทย น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี
ชื่ออังกฤษ Bruce Lee My Brother
เรื่องย่อ
เล่าถึงชีวิตของบรู๊ซ ลี ตั้งแต่เกิด สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ลักษณะนิสัย และความมุ่งมั่นต่างๆ ในชีวิต จากวัยเด็ก ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยการไปคลุกคลีในวงการภาพยนตร์ อีกทั้งการออกไปเผชิญโลกกว้างตามวิถีแห่งลูกผู้ชาย


Bruce Lee My Brother น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี [1/4]
Bruce Lee My Brother น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี [2/4]
Bruce Lee My Brother น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี [3/4]
Bruce Lee My Brother น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี [4/4]0 comments em “Bruce Lee My Brother น้องชายข้าฯชื่อ บรู๊ซ ลี”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger