Monday, March 7, 2011

KEITH วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก

ชื่อไทย  วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก

ชื่ออังกฤษ KEITH

เรื่องย่อ

นาตา ลี.(Elisabeth Harnois).สาวสวยที่ดีพร้อมไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน กีฬา หรือกิจกรรม จนถือได้ว่าเป็นดาวมหาลัยเลยทีเดียว แต่เมื่อ Keith.(Jesse McCartney).ก้าวเข้ามาในชีวิตของเธอ ทำให้ทุกอย่างของเธอไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน… เธอพยายามที่จะต่อต้าน Keith แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะหัวใจของเธอมันเรียกร้อง….

List player

or


KEITH วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก 01


KEITH วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก 02


KEITH วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก 03


KEITH วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก 04


KEITH วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก 05

0 comments em “KEITH วัยใส วัยรุ่น ลุ้นรัก”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger