Saturday, March 5, 2011

Stonehenge Apocalypse ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก [พากย์ไทย]

Stonehenge Apocalypse ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก
ชื่อหนังภาษาไทย ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก
ชื่อหนังภาษาอังกฤษ Stonehenge Apocalypse

เรื่องย่อ : Stonehenge Apocalypse ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก
เมื่อนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งขุดพบกะโหลกศีรษะคนใกล้กับโบราณสถานชื่อก้อง โลก“สโตนเฮนจ์” ชิ้นส่วนโบราณของเครื่องจักรชิ้นหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ฐานหินก็ถูกค้นพบแต่ พวกเขาไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นชนวนสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ หลายอย่างที่ต่อเนื่องกันซึ่งจะทำให้โลกพบกับกาลอวสาน

List playeror


Stonehenge Apocalypse 01


Stonehenge Apocalypse 02


Stonehenge Apocalypse 03


Stonehenge Apocalypse 04


0 comments em “Stonehenge Apocalypse ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก [พากย์ไทย]”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger