Monday, March 14, 2011

Sucker Punch ซักเกอร์ พันช์

ชื่อไทย ซักเกอร์ พันช์


ชื่ออังกฤษ Sucker Punch


เรื่องย่อ


เป็นเรื่องราวที่ เกิดขึ้นในปี 1950′s เกี่ยวกับเด็กสาวที่ต้องการจะหนีจากความโหดร้ายที่เธอได้รับจากพ่อเลี้ยง เธอถูกจับส่งเข้าโรงพยาบาลบ้า ซึ่งเธอจะต้องเข้ารับการรักษาอาการผิดปกติทางสมองในอีก 5 วันข้างหน้า เธอจึงเริ่มสร้างโลกในจิตนาการขึ้นมา เพื่อที่จะหนีจากความจริงที่เธอต้องเจอโดยมีการวางแผนการหนี และต้องขโมยของ 5 สิ่งมาเป็นเจ้าของให้ได้ เพื่อที่จะช่วยให้เธอหนีพ้นก่อนที่จะถูกจับได้โดยมารร้าย !!
A young girl is institutionalized by her wicked stepfather. Retreating to an alternative reality as a coping strategy, she envisions a plan which will help her escape from the facility.


.


.


.


.

0 comments em “Sucker Punch ซักเกอร์ พันช์”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger