Saturday, August 13, 2011

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี


เรื่องย่อ ดูหนังออนไลน์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี

“การประกาศเอกราชที่เมืองแครง และสังหารสุรกำมาเหนือยุทธภูมิฝั่งน้ำสะโตงของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หรือสมเด็จพระนเรศ) ในปีพุทธศักราช 2127 ได้สร้างความตระหนกแก่พระเจ้านันทบุเรงองค์ราชันหงสาวดีพระองค์ใหม่ ด้วยเกรงว่าการแข็งข้อของอยุธยาในครั้งนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้า ประเทศราชย์ ขึ้นกับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม แต่จนพระทัยด้วยติดพันศึกอังวะ จึงจำต้องส่งเพียงทัพพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา ทางหนึ่งนั้นพระเจ้านันทบุเรงทรงประมาทสมเด็จพระนเรศ ด้วยเห็นว่ายังอ่อน พระชันษา คงมิอาจรับมือจอมทัพผู้ชาญณรงค์ทั้งสองได้ ทางหนึ่งก็สำคัญว่ากรุงศรีอยุธยา ยังบอบช้ำแต่คราวสงครามเสียกรุง ไพร่พลเสบียงกรังยังมิบริบูรณ์คงยากจะรักษาพระนคร ”

คอมเม้นบางส่วน : เป็นหนังไทยที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาเลยเชิญดูตัวอย่างดูหนังออนไลน์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี


(หากดูหนังออนไลน์แล้วต้องใส่รหัส ให้หารหัสจาก Cradit ชื่อด้านล่างนี้ และคลิ๊กที่นี่เพื่อรับรหัสดูหนังออนไลน์)0 comments em “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger