Monday, March 21, 2011

หัวใจเพรียกหา (18+)

ชื่อไทย หัวใจเพรียกหา


ชื่ออังกฤษ


เรื่องย่อ


อิสรภาพความรัก…ที่แท้จริงสลินนักธุรกิจสาวที่มีความจำเป็นต้องแต่งงานกับพายุ ตามความต้องการของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างทางการเมืองเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตการแต่งงานที่ไม่มีความสุข และ เมื่อได้พบกับจินตนาเพื่อนสาวสมัยเรียน เธอจึงวางแผนการณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ ความสุขและความรักที่แท้จริง


.

or

0 comments em “หัวใจเพรียกหา (18+)”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger