Wednesday, March 23, 2011

ภาพยนต์สารคดี "ตัวกู - ของกู"(โน๊ต อุดม)


เรื่องย่อ : ภาพยนต์สารคดี "ตัวกู - ของกู"
ภาพยนตร์ ตัวกูของกู เมื่อได้ดู ก็ซึ้งเป็นหนักหนา ได้เข้าใจได้รู้ ได้เห็นว่าในความเป็นมาของคนเก่ง เป็นเช่นไร ภาพยนตร์ตัวกูของกู ข้าพเจ้าชอบอยู่ ซึ่งเนื้อหา ชอบการบอกเล่า การกล่าวซึ่งวาจา ของศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย ภาพยนตร์ตัวกูของกู เมื่อจบการดู น้ำตาไหล เพราะข้าพเจ้า รู้สึกปลื้มใจ และฮึกเหิมใจ เกิดความพยายาม
ขอบคุณ สันติ แต้พานิช คนชอบคิด ชอบทำ ชอบสร้างสรรค์ ปลุกความคิดของคนอื่น ให้เดินทาง ให้เห็นทาง ให้คิดสร้าง ทางเดินตน
or

0 comments em “ภาพยนต์สารคดี "ตัวกู - ของกู"(โน๊ต อุดม)”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger