Monday, March 21, 2011

Frontier(s) อำมหิตสุดขอบ(คลั่ง)

ชื่อไทย อำมหิตสุดขอบ(คลั่ง)


ชื่ออังกฤษ Frontier(s)


เรื่องย่อ


Fronties เล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นมิจฉาชีพกระจอกกลุ่มหนึ่ง ที่ฉวยโอกาสช่วงจราจลจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ฝรั่งเศส วางแผนปล้น เพื่อหาเงินออกนอกประเทศ แต่การปล้นเกิดผิดพลาดขึ้นมา ตำรวจตามรอยมาเจอ จึงทำให้พวกเขาต้องแยกย้ายเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีคนบาดเจ็บหนักต้องพาไปโรงพยาบาล จึงนัดให้กลุ่มหนึ่งไปรออยู่ที่โรงแรมแถวใกล้ชายแดน แล้วเดี๋ยวค่อยตามไปเจอกัน อันเป็นที่มาของชื่อหนัง (Frontier แปลว่า ชายแดน , พรมแดน)


.


.


.


.

0 comments em “Frontier(s) อำมหิตสุดขอบ(คลั่ง)”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger