Friday, March 11, 2011

Return of the Living Dead Part II ผีลืมหลุม 2

ชื่อไทย ผีลืมหลุม 2


ชื่ออังกฤษReturn of the Living Dead Part II


เรื่องย่อ
เด็กๆ กลุ่มหนึ่งค้นพบกล่องบรรจุศพสภาพเน่าเปื่อยปลดปล่อยเอาแก๊ส 2-4-5 ไทรออกเซน ออกมาลอยปะปนอยู่ในอากาศ กระตุ้นให้ศพคนตายลุกขึ้นมาจากหลุมเพื่อหาสมองกินอีกครั้ง


.
.


.


.


.

.

0 comments em “Return of the Living Dead Part II ผีลืมหลุม 2”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger