Friday, March 25, 2011

ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก Stonehenge Apocalypse

ชื่อไทย ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก


ชื่ออังกฤษ Stonehenge Apocalypse


เรื่องย่อ


เมื่อนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งขุดพบกะโหลกศีรษะคนใกล้กับโบราณสถานชื่อก้องโลก“สโตนเฮนจ์” ชิ้นส่วนโบราณของเครื่อง
จักรชิ้นหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ฐานหินก็ถูกค้นพบแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นชนวนสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์หลายอย่าง
ที่ต่อเนื่องกันซึ่งจะทำให้โลกพบกับกาลอวสาน


.


.


.


.

0 comments em “ปริศนาหินยักษ์วันโลกแตก Stonehenge Apocalypse”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger