Wednesday, March 30, 2011

อีหนูดุทะลุโลก Sucker Punch

Sucker Punch อีหนูดุทะลุโลก

Sucker Punch อีหนูดุทะลุโลก


ชื่อไทย อีหนูดุทะลุโลก


ชื่ออังกฤษ Sucker Punch


เรื่องย่อ


Sucker Punch เป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 1950 s เกี่ยวกับเด็กสาวที่ต้องการจะหนีจากความโหดร้ายที่เธอได้รับจากพ่อเลี้ยง เธอถูกจับส่งเข้าโรงพยาบาลบ้า ซึ่งเธอจะต้องเข้ารับการรักษาอาการผิดปกติทางสมองในอีก 5 วันข้างหน้า เธอจึงเริ่มสร้างโลกในจิตนาการขึ้นมา เพื่อที่จะหนีจากความจริงที่เธอต้องเจอโดยมีการวางแผนการหนี และต้องขโมยของ 5 สิ่งมาเป็นเจ้าของให้ได้ เพื่อที่จะช่วยให้เธอหนีพ้นก่อนที่จะถูกจับได้โดยมารร้าย !!0 comments em “อีหนูดุทะลุโลก Sucker Punch”

Post a Comment

 

EMovies123 Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger